Målsætning

Børnehusets overordnede mål er at skabe et miljø, hvor børn og voksne gennem en tæt og åben kontakt giver hinanden tryghed, tillid, selvværd, gensidig respekt, tolerance og selvstændighed.

“Leg er en proces, der starter med inspiration og ender med beherskelse”
Jørgen Leth

Vi prioriterer legen meget højt i børnehaven fordi ” legen er livet” I legen øver børnene sig på fremtidige roller og færdigheder, de afprøver sig selv og danner ny viden og erfaringer om den verden de skal “danse” i.

” Et fantastisk sted for børn og voksne “

 

balloner-maalsaetning