Forældresamarbejde og bestyrelse

Forældresamtaler / forældremøde / forældresamarbejde

Vi tilbyder en forældresamtale, i løbet af det første år jeres barn er i børnehaven og i får igen tilbudt en samtale inden barnet skal begynde i skole, hvis der måtte være behov for dette. Hvert år i September afholdes et forældremøde, hvor der bl.a vælges forældre til institutionsbestyrelsen.

Et godt forældresamarbejde er en forudsætning for, at børnenes hverdag fungerer godt, derfor forventer vi, at i som forældre, engagerer jer i jeres barns hverdag. Omdrejningspunktet er barnet, og vi ønsker at skabe større forståelse for hinanden som forældre og personale. I skal som forældre være trygge ved at aflevere børnene til os og vi lægger stor vægt på dagligt, at få snakket med jer om hvordan hverdagen er gået for jeres barn.

 

Institutionsbestyrelsen

Institutionen ledes af en bestyrelse, som varetager den overordnede drift. Den daglige pædagogiske ledelse og drift varetages af børnehavens leder.

 

Institutionsbestyrelsen (IB) er med til at varetage forældrenes interesse i børnehaven. Derfor er det vigtigt, at i som forældre henvender jer til bestyrelsen med ris, ros og ideer. Der afholdes 2 årlige forældremøder, forår og efterår. På efterårs mødet er der valg til IB, som består af 5 forældre og 2 suppleanter.

 

Foreningen De Danske Børneinstitutioner ( FDDB)

Aabenraa Børnehus tilhører De Danske Børneinstutioner og er ikke en del af den kommunale forvaltning. Dog har vi et tæt samarbejde med forvaltningen, ligesom de har tilsynspligt med institutionen. Dette betyder at det er bestyrelsen, der er arbejdsgiver. Hvis forældrene har ris eller ros bedes dette afleveret til bestyrelsen. Foreningen, som er stiftet i 1938, har til formål gennem overenskomst med Aabenraa Kommune at drive selvejende institutioner i Aabenraa. Foreningen er samtidig en samling af forældre interesser, der vil skabe pædagogiske og trygge rammer for børn og unge. Vi vil gerne opfordre jer til at støtte FDDB med jeres medlemskab.

 

Medlemsbevis / Girokort kan fåes hos personalet. 

Medlemskab 100 kr årligt pr. husstand.  

 

Håber dette har vakt interesse, vi ser frem til at møde dig/jer i Aabenraa