Læreplaner

FullSizeRender (1)

Læremål; Hvad skal børnene opnå mens de er i børnehave

 # At lytte.

# At være nysgerrige efter at lære.

# At håndterer konflikter.

# At sige til/fra.

# At kunne indgå i dialog.

# At kunne forstå en kollektiv besked.

 

 

FullSizeRender (2)

Læremål; Hvad skal børnene opnå mens de er i børnehave

 # Få kendskab til natur.

# Styrke sanserne.

# Kendskab til årstiderne – relevant påklædning.

# Kendskab til miljøet.

 

 

FullSizeRender (3)

Læremål; Hvad skal børnene opnå mens de er i børnehave

 # Styrke både fin- og grov motorik F.eks. via madprojekt og leg på legepladsen.

# Lære kroppen at kende.

# At styrke de udsatte børn F.eks. via sanglege vise dem hvor de er.

# At de stærke børn hjælper de mindre stærke.

# At spise en sund og varieret kost.

# At få en forståelse for hvor maden kommer fra.

 

 

FullSizeRender (4)

Læremål; Hvad skal børnene opnå mens de er i børnehave

 # At lege.

# At udvise respekt for hinanden.

# At udvise empati/omsorg.

# At kunne begå sig i børnehaven/offentlige rum.

# At være i stand til t danne venskaber.

# At kunne accepterer forskelligheder.

# At kunne samarbejde.

# At kunne udvise ansvarlighed overfor sig selv og andre.

 

 

FullSizeRender (5)

Læremål; Hvad skal børnene opnå mens de er i børnehave

 # At der skal være plads til forskelligheder.

# At der er traditioner.

# At der er kulturelle forskelle.

# Rummelighed.

 

 

FullSizeRender

Læremål; Hvad skal børnene opnå mens de er i børnehave

 # At være selvhjulpne.

# Føle sig værdifulde.

# At få selvværd og selvtillid.

# At være nærværende.

# At være kritiske.

# At tage initiativ.

# At være nysgerrig.

# At sige Ja/nej.

# At turde vise følelser.